X
GO

Blogu

Kërko Blog

15 Certifikimet më të paguara në Teknologjinë Informative për vitin 2020

  • 22 qershor 2020
  • Autori: Ragip Avdijaj
  • Numri i shikimeve: 972
  • 0 Komentet
15 Certifikimet më të paguara në Teknologjinë Informative për vitin 2020

Certifikatat në TI u ndihmojnë të vërtetoni aftësitë dhe njohuritë e juaja në një fushë të caktuar. Si të tilla ato vërtetojnë aftësitë dhe përvojën tuaj në fushat specifike në TI, për t'u treguar punëdhënësve që keni ekspertizën e nevojshme për të ushtruar kompetencat e caktuara. Ju mund të certifikoheni në aftësitë që tashmë i keni, ose në aftësitë që dëshironi t'i përdorni në karrierën tuaj. Certifikimet janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të forcuar rezyme tuaj dhe për t'u renditur me lart se kandidatët e tjerë në një kërkim pune.

Gjuhët programuese më të mira për vitin 2020

  • 3 janar 2020
  • Autori: Rrustem Loshi
  • Numri i shikimeve: 3612
  • 0 Komentet
Gjuhët programuese më të mira për vitin 2020

Të gjitha programet që përdorim në jetën e përditshme – qoftë ai aplikacion mobil, program kompjuteri apo edhe vet sistemet operative çofshin ato kompjuterike apo mobile – janë të shkruara me ndonjë nga gjuhët programuese.

Gjuhët programuese luajnë rolin kryesor në fushën e zhvillimit të softuerit. Duke qenë se në treg ekzistojnë shumë gjuhë programuese, me përparësitë dhe mangësitë e secilës prej tyre, zgjedhja e gjuhës më të mirë ku të përqendrohemi gjatë zhvillimit të karrierës tonë është mjaft sfiduese.

RSS

Kërko Blog

Më të shikuarat