X
GO

Blogu

Kërko Blog

OFRUESIT MË TË MIRË TË SISTEMEVE TË MENAXHIMIT TË BAZËS SË TË DHËNAVE

  • 16 maj 2019
  • Autori: Ragip Avdijaj
  • Numri i shikimeve: 3439
  • 0 Komentet
OFRUESIT MË TË MIRË TË SISTEMEVE TË MENAXHIMIT TË BAZËS SË TË DHËNAVE

Sistemi i menaxhimit të të dhënave

Në parim, të gjitha informacionet digjitale që përdorim në baza ditore, janë në një sistem të menaxhimit të bazës së të dhënave ose një grupi ruajtësish diku në botë. Këto mund të shkojnë nga një pajisje e vogël e ruajtjes, siç është një celular, e deri tek më e madhja siç është një sistem ruajtje relativisht i pakufizuar i cloud.

Mënyra më e mirë është të zbuloni se cila DBMS[i] është më e përshtatshme për ndërmarrjen tuaj. A duhet të abonoheni në një shërbim në AWS[ii], Azure, Google apo ofrues tjetër cloud, apo duhet të blini magazinimin e qendrës së të dhënave dhe serverët dhe ta ekzekutoni atë personalisht? E gjitha varet nga lloji i rastit të përdorimit që iu nevojitet; nëse jeni një industri e konsoliduar në shërbimet financiare, shëndetësore apo sektorët e mbrojtjes për shembull, mund të keni nevojë të instaloni të dyja. Nëse jeni biznes i vogël, ndoshta e gjitha që ju nevojitet është një shërbim cloud. Shumica e kompanive këtu ofrojnë të dy opsionet.

eWEEK ka hulumtuar dhe raportuar mbi bazat e të dhënave dhe sistemet e tyre të menaxhimit që nga fillimi i publikimit të saj si PC-Week në vitet 1980, kur DB2 i IBM, SQL Server i Microsoft dhe Sybase ishin “armët” më të mëdha në biznes.

Ne kemi hulumtuar dhe vlerësuar sistemet më moderne të menaxhimit të bazës së të dhënave për vitin 2019, të cilat renditën mbi 10-she – duke përfshi ato me pronarë dhe ato publike – dhe kemi renditur ato në këtë artikull. Disa nga to i kanë mbijetuar kohës e disa të tjera janë më të reja.

 

Oracle RDBMS

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: të mëdha, të fuqishme dhe relativisht të shtrenjta, janë termat që shpesh lidhen me bazat e të dhënave të ndërmarrjes Oracle. Mirëpo ju do merrni atë që paguani.

Oracle ka dominuar këtë kategori për më shumë se tre dekada, dhe kompania ka një histori 42-vjeçare në biznes. Oracle ka projektuar harduerin dhe softuerin e tij të bazës së të dhënave për të punuar së bashku – në cloud dhe në qendrën e të dhënave. Kompania pretendon se kjo eliminon kompleksitetin dhe thjeshton punën e administratorëve të bazës së të dhënave në përgjithësi.

Oracle ka një qasje të standardeve të hapura në të gjitha shtresat e saj, mirëpo kërkon ekspertizë nga njerëzit e TI-s të ndërmarrjeve vendore për të ndryshuar komponentë të ndryshme jashtë sistemit të para-konfiguruar të Oracle, ekspertizë e cila mungon tek shumë kompani të mesme dhe të vogla. Gjithashtu, SLA[iii]-të e çmimeve mund të ndryshojnë.

Si një kompani që i ka përbuzur sistemet cloud në fillim, ajo është tani një shitëse energjike sistemeve DBMS bazuar në cloud për të shkuar me serverët e saj të qendrës së të dhënave Exadata. Kohët kanë ndryshuar me të vërtetë, dhe Oracle ka ndryshuar po ashtu.

Për klientët që kanë nevojë për zgjidhje modulare, arkitektura e hapur e Oracle dhe opsionet e shumta të sistemit operativ ofrojnë përfitime të pakrahasueshme nga produktet më të mira në çdo shtresë të pllakës. Kjo i lejon konsumatorët të ndërtojnë infrastrukturën më të optimizuar të mundshme për ndërmarrjet e tyre.

Vlerat/diferencuesit kryesor

Sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave të bazuar në Unix, të Oracle SQL-it, ofrojnë fleksibilitetin e zgjedhjes për të drejtuar një bazë të dhënash të ndërmarrjeve brenda çdo sistemi operativ. Gjuhët e dedikuara janë vetëm në përputhje me sistemet operative nga i njëjti prodhues. Për shembull, ju mund të përdorni vetëm Microsoft SQL Server në një makinë të bazuar në Windows. Nga ana tjetër, ju mund të instaloni Oracle SQL në një server Unix dhe të përfitoni nga besueshmëria e Unix-it duke ruajtur standardizimin e SQL-it.

Unix është më pak i cenueshëm ndaj shumicës së viruseve, gjë që e mban informacionin më të sigurt.

Oracle SQL gjithashtu ka pajtueshmëri mes versioneve, ashtu që përdoruesit kanë mundësinë e përditësimit të sistemit në të ardhmen pa humbur asnjë të dhënë.

Për klientët që kanë nevojë për zgjidhje modulare, arkitektura e hapur e Oracle dhe opsionet e shumta të sistemit operativ ofrojnë përfitime nga produktet më të mira në çdo shtresë. Kjo i lejon konsumatorët të ndërtojnë infrastrukturën më të optimizuar të mundshme për ndërmarrjen e tyre.

Oracle DBMS merr përditësime një ose dy herë në vit, dhe ato dërgohen një pas një në baza të rregullta.

Nuk priten ndryshime të mëdha në sistem gjatë 12 deri 24 muajve të ardhshëm.

 

MySQL nga Oracle

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: MySQL është në pronësi të Oracle dhe është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave relacionale me kod të hapur dhe me përdorim mjaft të gjerë. Kjo është një DBMS që redukton koston duke ruajtur efikasitetin, mirëpo që kërkon njohuri të dedikuara për sistemet e bazës së të dhënave për ta instaluar dhe për ta mirëmbajtur.

Emri MySQL është një kombinim i "My" – emri i vajzës së bashkë-themeluesit Michael Widenius, dhe "SQL" – shkurtesa për Structured Query Language. MySQL është një softuer me kod të hapur, sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike të GNU[iv]-s, dhe vjen falas. MySQL gjithashtu është në dispozicion me një shumëllojshmëri licencash private.

MySQL u krijua dhe u sponsorizua nga kompania suedeze MySQL AB, e cila u ble nga Sun Microsystems.

Në vitin 2010, kur Oracle bleu Sun, Widenius nxori projektin MySQL me burim të hapur, për të krijuar MariaDB.

Vlerat/diferencuesit kryesore:

Ka një listë mbresëlënëse të përdoruesve. MySQL është përdorur nga shumë ueb-aplikacione të bazuara në bazën e të dhënave, duke përfshirë Drupal, Joomla, phpBB dhe WordPress. MySQL përdoret gjithashtu nga shumë faqe të njohura, duke përfshirë Facebook, Twitter, Flickr dhe YouTube.

MySQL për një kohë të gjatë ka marrë komente pozitive nga testuesit të cilët thonë që funksionon jashtëzakonisht mirë në rastin e një ndërmarrje mesatare, ka ndërfaqe të mirë dhe se dokumentacioni është shumë, shumë i mirë.

Ai gjithashtu është dëshmuar të jetë një server i shpejtë, i qëndrueshëm dhe mund të përdorët nga shumë përdorues njëkohësisht, me shumë ndërrime SQL.

Të qenit i hapur, ka mundësuar që të konfigurohet ashtu siç kërkohet në rrethanat e përdorimit.

Oracle ka një trupë të madhe ekspertësh dhe personel mbështetës për të punuar me klientët e MySQL-it.

MySQL punon në shumicën e serverëve të ndërmarrjeve – të cilët jo domosdoshmërisht duhet të jenë Oracle.

MySQL merr përditësime disa herë në vit nga ekipi i tij në Oracle, të cilat dërgohen në baza të rregullta.

Nuk priten ndryshime të mëdha në sistem gjatë këtyre 12 deri 24 muajt e ardhshëm.

 

Microsoft SQL Server

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: SQL Server i kompanisë Microsoft, është një sistem i standardizuar i menaxhimit të bazës së të dhënave në korporata të mëdha.

Historia e Microsoft SQL Server fillon me produktin e parë SQL Server 1.0, një server 16-bitësh për sistemin operativ IBM OS/2 më 1989 dhe shtrihet deri në ditët e sotme.

Microsoft SQL Server është riorganizuar nga Microsoft për të punuar në mënyrë optimale me sistemin operativ Windows. Ngjashëm me sistemet e tjera të menaxhimit të bazës së të dhënave, funksioni i tij primar është ruajtja dhe marrja e të dhënave siç kërkohet nga aplikacione të tjera softueri – të cilat mund të përdoren në të njëjtën qendër të të dhënave ose në një kompjuter tjetër në një rrjet, përfshirë internetin. Në fakt, pothuajse gjysma e instancave të Microsoft SQL Server janë vendosur në cloud Azure të Microsoft-it.

Vlerat/diferencuesit kryesore:

Microsoft ka zhvilluar të paktën një duzinë edicionesh të SQL Server-it, që synojnë audienca të ndryshme dhe për ngarkesa të ndryshme të punës duke filluar nga aplikacionet e vogla të vetme, deri në makina për aplikacionet e mëdha që ballafaqohen me Internetin dhe me shumë përdorues të njëkohshëm. Kështu që është shumë më i përshtatshëm se MySQL që përdorët aktualisht.

SQL Server Enterprise Edition: Kjo përfshinë motorin kryesor të bazës së të dhënave dhe shërbimet shtesë, me një sërë veglash për krijimin dhe menaxhimin e SQL Serverëve. Ajo mund të menaxhojë bazat e të dhënave me madhësi deri në 524PB (petabyte) dhe të adresoi deri në 12TB (terabyte) të memories, e po ashtu mund të mbështes deri në 640 procesorë logjik (bërthama të CPU-s).

Standard Edition: Edicioni Standard i SQL Server-it, përfshin motorin bazë të bazës së të dhënave, së bashku me shërbimet e pavarura. Ai ndryshon nga versioni i Ndërmarrjes (Enterprise Edition) në atë që mbështet më pak instanca aktive (numri i nyjave në një grup) dhe nuk përfshinë disa funksione të disponueshmërisë së lartë siç është mundësia të shtohet memorie ndërsa serveri vazhdon të funksionojë (hot-swap) e po ashtu nuk mbështetë indekset paralele (parallel index). SQL Server – Edicioni për ueb (Web Edition SQL) është një opsion i ulët TCO[v] dhe mund të përdorët për Web hosting.

Inteligjenca e Biznesit: Futet në SQL Server 2012 duke u fokusuar në Vetë-shërbimin dhe në Inteligjencën e Biznesit të Korporatës (Corporate Business Intelligence). Ai përfshinë aftësitë e Edicionit Standard dhe mjetet e Inteligjencës së Biznesit: PowerPivot, PowerView, Modeli Semantik i BI[vi], Shërbimet e të Dhënave të Mjeteve, Shërbimet e Cilësisë së të Dhënave dhe xVelocity në analiza të kujtesës.

Të jeni të vetëdijshëm që ekzistojnë disa kufizime në SQL Server DB; përdoruesit mund të kryejnë vetëm Microsoft SQL Server në një makinë me bazë Windows. Pra, harroje nëse po drejton ndonjë SQL server në  Linux, Unix apo sistem tjetër operativ.

SQL Server merr përditësime të mëdha një herë ose dy herë në vit, me rregullime të vogla të dërguara rregullisht.

Një version i ri pritet të dal kah fundi i këtij viti i cili do të ketë të inkorporuar përpunimin inteligjent të pyetësorëve[vii].

 

PostGre SQL

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: PostgreSQL është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave relative, me theks të veçantë në zgjerushmërinë dhe përputhshmërinë e standardeve. Mund të merret me ngarkesat e punës duke filluar nga aplikacionet e vetme të makinës në shërbimet e internetit ose magazinimin e të dhënave me shumë përdorues njëkohësisht. PostgreSQL është zhvilluar nga Grupi i Zhvilluesve Global i PostgreSQL, një grup kompanish të ndryshme dhe i një numri kontribuuesish individual. Është softuer me kod të hapur e lëshuar nën një licencë softuerike të lejueshme dhe mund të merret falas.

Vlerat/diferencuesit kryesore:

PostgreSQL është ndër-platformë dhe funksionon në shumë sisteme operative duke përfshirë Linux, FreeBSD, Solaris dhe Microsoft Windows. Ajo mund të përballojë ngarkesat e punës duke filluar nga aplikacionet e vogla të vetme të makinave në aplikacione të mëdha në internet me shumë përdorues të njëkohshëm. Versionet e fundit, gjithashtu sigurojnë kopjimin e vetë bazës së të dhënave për siguri dhe shkallëzim.

PostgreSQL mbështet standarde të tilla si ANSI SQL dhe SQL/MED dhe ende është shumë e zgjeruar me mbështetje për më shumë se 12 gjuhë procedurale, indekset GIN dhe GIST, mbështetjen e të dhënave hapësinore dhe veçori të shumta të ngjashme me NoSQL për aplikacione të bazuara në dokumente ose me vlera bazë.

PostgreSQL është në përputhje me veçoritë ACID për transaksionet. Ofron mbështetje për veçoritë e RDBMS si pamjet e përditësueshme dhe të materializuara, shkaktarët (triggers), çelësat e huaj; funksionet dhe procedurat e ruajtjes.

PostgreSQL merr përditësime të mëdha disa herë në vit.

 

MongoDB

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: MongoDB është një sistem me kod të hapur, ndër-platformë e menaxhimit të bazës së të dhënave të orientuar drejt dokumentit.

Klasifikuar si një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave NoSQL, MongoDB përdor dokumente të ngjashme me JSON me skemat. MongoDB është zhvilluar nga MongoDB Inc. dhe është licencuar sipas Licencës publike nga ana e Serverit (SSPL[viii]). Si një produkt me burim të hapur, çmimi është shumë më i arsyeshëm për kompanitë më të vogla, në krahasim me ofertat e shumë prej ofruesve më të mëdhenj dhe më të vendosur të DB.

Vlerat/diferencuesit kryesore:

MongoDB mund të konkurroi në shërbime të shumta, duke balancuar ngarkesën ose duke dyfishuar të dhënat për të mbajtur sistemin në funksion, në rast të dështimit të harduerit.

MongoDB siguron disponueshmëri të lartë me kopje komplete, të cilat përbëhen nga dy ose më shumë kopje të të dhënave. Çdo anëtar i riprodhuar mund të veprojë në rolin e kopjes primare ose sekondare në çdo kohë. Të gjitha shkruajtjet dhe leximet janë bërë në kopje primare sipas parazgjedhjes.

Kopjet dytësore mbajnë një kopje të të dhënave të kopjes primare duke përdorur replikimin e ndërtuar. Kur një kopje primare dështon, kopja e vendosur automatikisht kryen një proces zgjedhor për të përcaktuar se cila kopje sekondare duhet të bëhet primare. Sekondaret mund t'i shërbejnë opsionalisht operacioneve të lexuara, por që të dhënat janë vetëm përfundimisht në përputhje me parazgjedhjen.

MongoDB shkallëzohet horizontalisht duke përdorur sharding.

MongoDB merr përditësime të mëdha disa herë në vit.

 

IBM DB2

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: IBM DB2 është një sistem i standardizuar i menaxhimit të bazës së të dhënave industriale. DB2 përfaqëson një linjë të tërë të sistemeve të menaxhimit të të dhënave, duke përfshirë serverët lokal dhe në cloud, fillimisht të zhvilluara nga IBM në fillim të viteve 1980. Në vitet 1990, u prezantua një version i DB2 i quajtur LUW (Linux, Unix, Windows), duke shënuar transferimin e bazës së të dhënave në platformat më të vogla të informatikës.

Gama e platformave kompjuterike që drejton DB2 është e gjerë, nga mainframe dhe platforma të shpërndara në PC të vogla. DB2 Express-C, një version pa pagesë i ngjashëm me MySql me kod të hapur, megjithëse nuk është burim i hapur, ofrohet për komunitetin e zhvilluesve. DB2 mund të administrohet qoftë nëpërmjet komandave të shkruara me tekst (CLI) apo me GUI.

Ato mbështesin modelin relativ të data-bazave, por në vitet e fundit, disa produkte janë zgjeruar për të mbështetur karakteristikat e relacioneve me objekte dhe strukturat jo-relacionale, të tilla si JSON dhe XML. Emri i markës u krijua si DB2 nga krijimi i saj në vitin 1983 deri në vitin 2017.

Vlerat/diferencuesit kryesore:

Marka IBM, me një reputacion të ndërtuar gjatë dekadave të zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve, do të thotë një marrëveshje e madhe në të gjitha softuerët dhe pajisjet e sistemit të qendrës së të dhënave.

Një tipar i rëndësishëm i sistemeve DB2 është trajtimi i gabimeve. Struktura e komunikimit SQL (SQLCA[ix]) dikur ishte përdorur ekskluzivisht brenda një programi DB2 për të kthyer informacionin e gabimit në programin e aplikimit pasi të ekzekutohej çdo deklaratë SQL. Diagnostikimi primar, por jo njëjtë i dobishëm, mbahen në fushën SQLCODE brenda bllokut SQLCA.

Një bazë të dhënash relacionale lejon një model deklarativ të të dhënave dhe qasje në të, nëpërmjet pyetjeve (queries). Për këtë qëllim, IBM shpiku tani standardin SQL de facto (Strukturuar Query Language). SQL është një gjuhë shumë e thjeshtë, e ngjashme me gjuhën angleze, e cila lehtëson krijimin e tabelave, qasjen dhe manipulimin e të dhënave të përmbajtura këtu. Hyrjet e shumëfishta në tabela (të quajtura "të dhënat") mund të futen, fshihen dhe përditësohen në të njëjtën kohë nga përdoruesit aktiv duke përdorur komandat e specifikuara në SQL.

Karakteristikat shumë të avancuara dhe siguria e DB2, e bëjnë atë një bazë të dhënash të përdorur gjerësisht në industrinë moderne të softuerit.

DB2 merr përditësime të mëdha një herë ose dy herë në vit me përmirësime shtesë në sipas nevojës. Asnjë përditësim i madh nuk pritet këtë vit; ndoshta në vitin 2020.

 

Microsoft Access

Propozimi i vlerës për blerësit potencialë: Microsoft Access është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave të gjeneratës së dytë (DBMS) që kombinon relacionin Microsoft Jet Database Engine me një ndërfaqe grafike të përdoruesit dhe grupin e vet të mjeteve të zhvillimit të softuerit. Është një anëtar i aplikacioneve të Microsoft Office, të përfshira në edicionet profesional apo më të larta apo i shitur si i veçantë.

Microsoft Access ruan të dhënat në formatin e tij bazuar në Engine Access Jet Database. Gjithashtu mund të importojë ose të lidhet direkt me të dhënat e ruajtura në aplikacione dhe baza të tjera të të dhënave. Ashtu si aplikacionet e tjera të Microsoft Office, qasja mbështetet nga Visual Basic për Aplikacione (VBA), një gjuhë programimi me bazë objektesh që mund t'i referohet një sërë objektesh, duke përfshirë DAO (Data Access Object), Objekti i të Dhënave ActiveX, dhe shumë komponentë të tjerë ActiveX. Objektet vizuale të përdorura në forma dhe raporte ekspozojnë metodat dhe pronat e tyre në mjedisin e programimit VBA dhe modulet e kodit VBA mund të deklarojnë dhe të telefonojnë operacionet e sistemit operativ Windows.

Vlerat / diferencuesit kryesore:

Përveç që shërben si skedar i ruajtjes së bazës së të dhënave, Microsoft Access gjithashtu mund të përdoret si parafango e një programi, ndërsa produktet e tjera të veprojnë si tabela në prapavijë, siç janë Microsoft SQL Server dhe të tjera që nuk janë nga Microsoft, si Oracle apo Sybase. Burime të shumta të prapavijës (backend) mund të përdoren nga një bazë Access me formatet ACCDB dhe MDB.

Në mënyrë të ngjashme, disa aplikacione të tilla si Visual Basic, ASP.NET ose Visual Studio. NET do të përdorin formatin e bazës së të dhënave Microsoft Access për tabelat dhe pyetjet e tyre. Microsoft Access gjithashtu mund të jetë pjesë e një zgjidhjeje më komplekse, ku mund të integrohet me teknologji të tjera të tilla si Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dhe kontrollet ActiveX.

Tabelat e qasjes mbështesin lloje të ndryshme fushash standarde, indekse dhe integritetet referente duke përfshirë azhurnimet dhe fshirjet e një-pas-njëshme (cascade). Access-i përfshinë gjithashtu një ndërfaqe pyetësori (query inteface), forma për të shfaqur dhe futur të dhëna, dhe raporte për printim. Themeli i bazës së të dhënave “Jet”, e cila përmban këto objekte, është shumë-përdorues dhe trajton kyçjen e rekordeve.

Detyrat e përsëritura mund të automatizohen përmes macro-ve me mundësi pikas-dhe-kliko. Është gjithashtu e lehtë të vendoset një bazë të dhënash në një rrjet dhe të ketë përdorues të shumtë që të ndajnë dhe përditësojnë të dhënat pa e mbishkruar punën e njëri-tjetrit. Të dhënat janë të bllokuara në nivel rekordi i cili është dukshëm i ndryshëm nga Excel i cili e mbyll tërë fletën (spread-sheet).

Microsoft Access merr përditësime të mëdha një ose dy herë në vit me përmirësime shtesë sipas nevojës. Asnjë përditësim i madh nuk pritet këtë vit.

 

Redis Labs

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: Sistemi Redis In-Memory Database Management është një sistem me kod të hapur, i gjeneratës së dytë, i projektuar për shpejtësi dhe efikasitet. Redis Labs zë vendin e parë në tregun e ofruesve komercial Redis.

Grupet e saj të Ndërmarrjeve Redis Labs dhe Cluster Redis Cloud janë të besueshme nga mijëra zhvillues dhe klientë të ndërmarrjeve për performancë të lartë, shkallëzim të lartë, disponueshmëri shumë të lartë dhe ekspertizën më të mirë në këtë kategori, si dhe të rasteve të përdorimit të mbështetjes. Këto përfshijnë analizë në kohë reale, transaksione me volum të lartë, funksionalitetin e aplikacioneve sociale, menaxhimin e aplikacioneve dhe ruajte (caching).

 

Vlerat/diferencuesit kryesore:

Redis Labs është kontribuuesi kryesor i Redis, i cili është përcaktuar si baza më e shpejtë e të dhënave në dispozicion në vitin 2019.

Zhvilluesit, Redis-in e kanë renditur të parën, si bazë e të dhënave, e po ashtu është renditur e 12-a në mesin e të gjithë mjeteve dhe shërbimeve të zhvilluesit.

Redis konsiderohet një bazë të dhënash e klasit të parë për rastet e përdorimit si në rastet në vijim: analiza, të dhëna të mëdha, shërbime të dhënash cloud, softuer ndërmarrjeje, teknologji informacioni, burim të hapur dhe softuer si shërbim.

Redis merr përditësime të mëdha rregullisht, ndonjëherë një herë në javë.

 

Apache Cassandra

Propozimi i vlerës për blerësit potencial: Fillimisht i zhvilluar në Facebook për të fuqizuar funksionin e kërkimit të kutisë së tij postare, Apache Cassandra tani është një nga sistemet kryesore të menaxhimit të bazës së të dhënave me burim të hapur në botë. Është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave NoSQL i dizajnuar për të trajtuar sasi të mëdha të të dhënave në shumë servera të mallrave, duke siguruar disponueshmëri të lartë pa asnjë pikë të vetme të dështimit.

Cassandra ofron mbështetje të fuqishme për grupet që përfshijnë qendra të shumta të të dhënave, me replikim asinkron që lejon operacione të ulëta latente për të gjithë klientët.

Vlerat / diferencuesit kryesore:

Çdo nyje në grup ka të njëjtin rol. Nuk ka asnjë pikë të vetme të dështimit. Të dhënat shpërndahen në të gjithë grupin (kështu që çdo nyje përmban të dhëna të ndryshme), por nuk ka zotërues, pasi çdo nyje mund të kryejë çdo kërkesë.

Mbështet replikimin dhe shumëfishimin e qendrës së të dhënave: Strategjitë e replikimit janë të konfigurueshme. Cassandra është projektuar si një sistem i shpërndarë, për vendosjen e numrit të madh të nyjeve nëpër qendrat e shumta të të dhënave. Karakteristikat kryesore të arkitekturës së shpërndarë të Cassandra-s janë të përshtatura në mënyrë specifike për vendosjen e qendrave të shumta të të dhënave që shërbejnë si rezervë, për gatishmëri dhe për rikuperimin e fatkeqësive.

Shkallëzimi: Të dizajnuara për të pasur volum të shtuar leximi dhe shkrimi të cilat rriten në mënyrë lineare me shtimin e makinave të reja, me qëllim që të mos ketë kohë joproduktive ose ndërprerje të aplikacioneve.

Toleranca e gabimit: Të dhënat përsëriten automatikisht në nyje të shumta për tolerancën e gabimit. Mbështetet replikimi në qendrat e shumta të të dhënave. Nyjet e dështuara mund të zëvendësohen pa penguar procesin e punës.

Përputhshmëri Akorduese: Cassandra posaçërisht është klasifikuar si një sistem AP[x], që do të thotë se toleranca e disponueshmërisë dhe ndarjes përgjithësisht konsiderohet të jetë më e rëndësishme se konsistenca në Cassandra. Shkrimet dhe leximet ofrojnë një nivel të përshtatshëm të qëndrueshmërisë, “shkrimi kurrë nuk dështon" dhe "bllok për të gjitha kopjet që të jenë të lexueshme", me nivelin e kuorumit në mes.

Cassandra merr përditësime të mëdha disa herë në vit.

 

 

[i] DBMS – Data-Base Management System (Sistem për menaxhimin e bazës së të dhënave)

[ii] AWS – Amazon Web Services (Shërbim për Cloud e kompanisë Amazon)

[iii] SLA – Service-Level Agreement (Marrëveshje në nivel të shërbimit)

[iv] GNU – është një sistem operativ, që nuk është Linux.

[v] TCO – Total Cost of Ownership (Çmimi total)

[vi] BI – Business Intelligence (Inteligjenca biznesore)

[vii] Intelligent Query

[viii] SSPL – Server Side Public License

[ix] SQLA – SQL Communication Area

[x] AP – Availability and Partition

Print

x

Kërko Blog

Më të shikuarat