X
GO

Blogu

Kërko Blog

PLANI I RIMËKËMBJES SË FATKEQËSIVE NË RRJET

  • 21 mars 2019
  • Autori: Ragip Avdijaj
  • Numri i shikimeve: 1209
  • 0 Komentet
PLANI I RIMËKËMBJES SË FATKEQËSIVE NË RRJET

Një plan i rimëkëmbjes së katastrofave në rrjet është një grup procedurash të dizajnuara për të përgatitur një organizatë për t'iu përgjigjur një ndërprerjeje të shërbimeve të rrjetit gjatë një katastrofe natyrore ose katastrofave të shkaktuara nga njeriu.

Të dhënat, zëri, qasja në internet dhe shërbimet e tjera të rrjetit shpesh ndajnë burimet e njëjta të rrjetit. Një plan i rimëkëmbjes së katastrofave të rrjetit (DR) siguron që të gjitha burimet dhe shërbimet që mbështeten në atë rrjet, të kthehen dhe funksionojnë në rast të një ndërprerjeje brenda një kohe të caktuar.

Një plan i tillë zakonisht përfshinë procedurat për rikuperimin e rrjeteve lokale (LAN) të një organizate, rrjeteve të zonës së gjerë (WAN) dhe rrjeteve pa tel (Wireless). Mund të mbulojë aplikacionet dhe shërbimet e rrjetës, serverët, kompjuterët dhe pajisjet e tjera, së bashku me të dhënat në fjalë.

Shërbimet e rrjetit janë kritike për të siguruar komunikim të pandërprerë të brendshëm dhe të jashtëm dhe shkëmbimin e të dhënave brenda një organizate. Një infrastrukturë rrjeti mund të ndërpritet nga ndonjë numër fatkeqësish, duke përfshirë zjarrin, përmbytjen, tërmetin, stuhinë, çështjet e transportuesve, mosfunksionimin e harduerit ose softuerit ose dështimi, gabimet njerëzore dhe incidentet si dhe sulmet në sigurinë kibernetike.

Çdo ndërprerje e shërbimeve të rrjetës mund të ndikojë në aftësinë e një organizate për të aksesuar, mbledhur ose përdorur të dhëna dhe për të komunikuar me stafin, partnerët dhe klientët. Ndërprerjet vënë në rrezik vazhdimësinë e biznesit (BC) dhe të dhënat. Një plan i parashikuar për t'u ndërmarrë me çfarëdo lloj ndërprerjeje të rrjetit është jetik për mbijetesën e një organizate.

Disa paralajmërime të rëndësishme që duhet të merren parasysh gjatë përgatitjes së një plani të rimëkëmbjes së katastrofave të rrjetit përfshijnë si më poshtë:

Përdorimi i standardeve të vazhdimësisë së biznesit – Ka plotë standarde BC / DR dhe ato janë të  dobishëme për të filluar kur krijohet një plan emergjence.

Përcaktimi i objektivave të rimëkëmbjes – Para fillimit të një plani, organizata duhet të përcaktojë objektivin e kohës së rimëkëmbjes (RTO) dhe objektivin e rikuperimit (RPO) për secilin shërbim dhe lloj të të dhënave kryesore. RTO është koha që një organizatë duhet të bëjë një funksion ose shërbim në dispozicion pas një ndërprerjeje. RPO përcakton moshën e pranueshme të dosjeve që një organizatë mund të rimarrë nga ruajtja e saj rezervë për të rifilluar me sukses operacionet pas ndërprerjes së rrjetit. RPO do të ndryshojë për çdo lloj të dhënash.

Kriteri bazë – Një plan i rrjetit DR duhet të pasqyrojë kompleksitetin e vetë rrjetit dhe duhet të përfshijë vetëm informacionin e nevojshëm për t'u përgjigjur dhe për t'u rimëkëmbur nga incidentet specifike të rrjetit.

Testimi dhe përditësimi i rregullt – Pasi të jetë kompletuar, një plan i rrjetit DR duhet të testohet të paktën dy herë në vit dhe më shpesh nëse konfigurimi i rrjetit ndryshon. Duhet të rishikohet rregullisht për të siguruar që ai reflekton ndryshimet në rrjet, stafin, kërcënimet potenciale, si dhe objektivat e biznesit të organizatës.

Fleksibiliteti – Asnjë plan i rimëkëmbjes ndaj fatkeqesive nuk do jetë i njejtë për organizata të ndryshme. Shikoni lloje të ndryshme të shablloneve të planit dhe shqyrtoni nëse softueri ose shërbimet e specializuara DR të rrjetit mund të jenë të dobishme.

(Vazhdon)

 

-----

DR – Data Recovery, është procesi i ri-kthimit te të dhënave pas humbjes së tyre nga ndonjë fatkeqësi

BC – Business Continuity, është procesi i vazhdimit të punës së Biznesit pas ndonjë fatkeqësie.

RTO – Recovery Time Objective, është koha brenda së cilës të dhënat duhet të kthehen dhe biznesi duhet të ri-filloi punën duke ofruar shërbimet si para fatkeqësisë.

RPO – Recovery Point Objective

 

Print
Kategoria: Blog, Teknologji
Vlerëso artikullin:
5.0

x

Kërko Blog

Më të shikuarat