X
GO

Blogu

Kërko Blog

Pse është e rëndësishme sot robotika?

  • 28 dhjetor 2020
  • Autori: Ragip Avdijaj
  • Numri i shikimeve: 275
  • 0 Komentet
Pse është e rëndësishme sot robotika?

Robotika i bën studentët të kenë një marrëdhënie më të ngushtë me shkencën dhe teknologjinë, veçanërisht në fushat e dijes që gjenerojnë interes të konsiderueshëm tek studentët. Prandaj, programimi i robotëve krijon një sërë përfitimesh për cilësinë e mësimdhënies.

Për t'ju ndihmuar të kuptoni më mirë rolin e robotikës në botën në të cilën jetojmë, ne do të nxjerrim në pah disa nga avantazhet që ajo ofron.

1. Stimulon të menduarit logjik

Në klasat e robotikës, paraqiten probleme që duhet të zgjidhen. Kjo kërkon shumë përqendrim dhe një rend logjik për të përmbushur detyrën. Nëse nuk ka lidhje midis nismave të nevojshme për të zgjidhur një problem, studentët do të humbasin dhe nuk do të përformojnë mirë. Ky aspekt tregon se sa i domosdoshëm është arsyetimi logjik për të mbledhur një skenar për të marrë rezultatin e pritur.

Sfidat janë thelbësore për formimin e të menduarit kritik që përfshinë jo vetëm krijimin e robotit por edhe aktivitetet që ai duhet të kryejë dhe mekanizmat e përdorur për të kontrolluar këtë pajisje.

2. Forcon shpirtin e skuadrës

Përveç arsyetimit logjik, studentët e robotikës kanë një përqendrim më të madh në punën në ekip. Disa shkolla mbajnë gara në të cilat vlerësohet aftësia për të programuar një robot.

Në këto diskutime, formohen ekipe që i japin përparësi zhvillimit të robotëve për të kryer një detyrë specifike ose një seri aktivitetesh. Vetëm grupet që shfrytëzojnë në maksimum aftësinë e anëtarëve për të kontribuar me veprime për kryerjen e një pune të nivelit të lartë, arrijnë rezultate të jashtëzakonshme.

Performanca mbi mesatare është e realizueshme vetëm nëse ka unitet dhe përulësi në grup për të arritur qëllimin. Ky mentalitet forcohet ndërsa studentët marrin pjesë në më shumë konkurse në segmentin e robotikës.

3. Nxit  krijimtarinë

Programimi i robotëve është një sfidë që stimulon krijimtarinë, sepse studentët janë të detyruar të lënë zonën e tyre të rehatisë. Me fjalë të tjera, ata duhet të mendojnë për zgjidhje praktike dhe efikase për të zgjidhur një kërkesë sa më shpejt të jetë e mundur.

Asnjë shpikje nuk bëhet e rëndësishme nëse nuk ka përpjekje krijuese për ta bërë atë diçka më ndryshe. Të qëndrosh rehat dhe të presësh që zgjidhjet e problemeve të shfaqen vetvetiu është një nga gabimet më të mëdha që dikush mund të bëj sot.

4. Zhvillon më shumë aftësi për të zgjidhur kërkesat komplekse

Arsyetimi logjik, shpirti i ekipit dhe kreativiteti janë faktorë thelbësorë për të zgjidhur probleme të rënda. Nga ana tjetër, nuk mjafton që studentët e robotikës të kenë këto karakteristika, nëse nuk kanë një faktor shumë të rëndësishëm për të mos iu nënshtruar problemeve – e që është këmbëngulja.

Një cilësi tjetër thelbësore që zhvillohet nga ata që miratojnë programimin e robotëve është qëndrueshmëria. Aftësia për tu përshtatur me skenarë të ndryshëm është një diferencues për ata që punojnë me teknologjinë. Kjo sepse gjeneron më shumë qetësi dhe besim për t'u përballur me sfida dhe situata të pafavorshme.

5. Përmirëson performancën e shkollës

Përderisa një student është më i aftë të arsyetojë me logjikë dhe të punojë me planifikim, aq më të larta janë shanset për të përvetësuar përmbajtjen dhe për t'u përgatitur në mënyrë korrekte për testet.

Robotika gjithashtu mund ta ndihmojë studentin të përmirësojë shkrimin sepse ai ka më shumë burime për të shkruar, për shembull, një projekt në mënyrë më transparente dhe koncize. Një tjetër pikë pozitive është t'i bësh studentët më të përqendruar në aktivitet. Në këtë mënyrë, ajo kontribuon në një kuptim të përmbajtjeve të lidhura me disiplinat e një gjuhe të huaj, matematikë dhe fizikë.

6. Të jesh më i lidhur me tregun e punës

Kompanitë kërkojnë punonjës që janë fleksibil, të vëmendshëm dhe dinë të punojnë me afatet për të kryer detyrat. Përmes robotikës, punonjësit fillojnë të përdorin teknologji me më shumë inteligjencë dhe planifikim.

Nuk është e mundur të realizohet një projekt i rëndësishëm vetëm me kreativitet, pasi është e nevojshme të përqendrohemi edhe në rezultate. Bota e korporatave dëshiron punonjës që tashmë e kanë këtë mendim. Një arsye është lehtësia e atyre që kanë këtë qëndrim të mësohen me mjedisin organizativ.

Përshtatja e shpejtë është pozitive për çdo korporatë. Një arsye është se një punonjës i angazhuar mund të jetë më produktiv, gjë që është thelbësore që kompanitë të jenë konkurruese dhe të afta t'i përshtaten skenarëve të ndryshëm.

 

Print
Kategoria: Blog, Teknologji
Etiketimet: robotika robot
Vlerëso artikullin:
5.0

x

Kërko Blog

Më të shikuarat