X
GO

Kurset

Kërko Kurse

ÇKA ËSHTË BAZA E TË DHËNAVE AUTONOME NË ORACLE – ORACLE AUTONOMOUS DATABASE?

ÇKA ËSHTË BAZA E TË DHËNAVE AUTONOME NË ORACLE – ORACLE AUTONOMOUS DATABASE?

Baza e të Dhënave Autonome (BDA) në Oracle (ang. Oracle Autonomous Database) është një teknologji e bazuar në Cloud që është projektuar për të automatizuar shumicën e detyrave rutinë që kërkohen për të menaxhuar bazat e të dhënave të Oracle, për të cilat Oracle thotë se mund ti lirojnë administratorët e bazave te të dhënave (ABD) nga punët rutinore ashtu që  ata të bëjnë punë të nivelit më të lartë dhe më strategjik.

E futur si teknologji në vitin 2017, kjo kombinon softuerin Oracle Database 18c të kompanisë me një sërë shërbimesh automatike të administrimit që përdorin algoritme të mësimit të makinës. Oracle 18c vetë nuk është autonome – aftësitë e automatizimit ofrohen nga ajo që Oracle ka shtuar në krye të saj për të krijuar BDA. Kombinimi ofrohet si një shërbim cloud i quajtur Oracle Autonomous Database Cloud, i cili Oracle përshkruan si "vetë-ngarje, vetë-sigurim dhe vetë-riparim".

KARAKTERISTIKAT E BAZËS SË TË DHËNAVE AUTONOME ORACLE

Për shkak të funksionalitetit të saj të mësimit të makinës, Baza e të Dhënave Autonome të Oracle është në gjendje të asimilojë informacionin që duhet të kujdeset për vete. Për shembull, bazat e të dhënave të programeve autonome ruhen vetë, gjetjen, shpërndarjen dhe konfigurimin e të gjithë pajisjeve dhe programeve të nevojshme për përdoruesit.

Oracle Autonomous Database gjithashtu nuk kërkon akordim manual për të optimizuar performancën; teknologjia akordohet vetë, duke përfshirë krijimin automatik të indekseve të bazës së të dhënave për të ndihmuar në përmirësimin e performancës së aplikaionit. Gjithashtu automatikisht zbaton përditësimet e bazës së të dhënave dhe arnimet e sigurisë, mbështet bazat e të dhënave dhe krijon të dhëna për të mbrojtur informacionin nga qasja e paautorizuar.

Sistemi e arnon vetën në një orar të rregullt tremujor, edhe pse përdoruesit mund të anashkalojnë këtë funksion dhe ri-planifikojnë arna automatike nëse dëshirojnë. Baza e të Dhënave Autonome të Oracle mund të aplikojë përditësime të sigurisë jashtë-ciklit kur është e nevojshme - për shembull, nëse Oracle lëshon një patch emergjence për të adresuar një shfrytëzim zero-ditor. Përveç kësaj, teknologjia përdor Oracle Database Vault mjet për të parandaluar Oracle DBA-të që të shohin të dhënat e përdoruesit dhe të dhënat e kompanisë duke vënë në funksion maskimën për të identifikuar dhe fshehur të dhëna të ndjeshme.

Baza e të Dhënave Autonome të Oracle mund të shkallëzohet sipas nevojës; ai gjithashtu monitoron kufijtë e kapaciteteve dhe pengesat në komponentët kryesorë të sistemit në një përpjekje për të shmangur problemet e performancës. Azhurnimet aplikohen në mënyrë të përsëritur në të gjithë nyjet e llogaritjes së sistemit të klasterizuar, kështu që aplikacionet mund të vazhdojnë të funksionojnë gjatë procesit dhe Baza e të dhënave Autonome automatikisht riparohet vetë në rast të dështimit të sistemit, sipas Oracle, i cili garanton funksionimin 99.995%  në shërbimin cloud .

Teknologjia grumbullon statistika ndërsa të dhënat e reja ngarkohen dhe rregullisht kryen testime për të siguruar që të gjitha ndryshimet dhe përmirësimet janë të sigurta. Ai skanon për çështje në të gjitha shtresat e pllakës së teknologjisë duke përdorur vegla diagnostike si ORAchk, EXAchk, OSWatcher dhe Procwatcher. Nëse ndodh një gabim, Baza e të dhënave Autonome grumbullon të dhëna relevante diagnostikuese, analizon shkrimet për të vendosur një afat kohor dhe vepron prapa për të zgjidhur problemin. Për shembull, mund të heqë dorë nga gabimet e të dhënave të bëra nga përdoruesit.

PËRFITIMET E PËRDORIMIT TË BAZËS SË TË DHËNAVE AUTONOME

Baza e të Dhënave Autonome të Oracle mund të ndryshojë mënyrën se si Oracle DBA-të funksionojnë në organizata. Për shkak se shumë nga detyrat e zakonshme që DBA-të tani do të automatizohen. Oracle thotë se  DBA-të do të jenë në gjendje të përqëndrohen në gjëra të tilla si siguria e të dhënave, menaxhimi i ciklit të jetëve te të dhënave, arkitektura e të dhënave dhe modelimi i të dhënave. Përveç kësaj, DBA -të mund të fitojnë më shumë kohë për të punuar në projekte të reja dhe për të ndihmuar ekipet e zhvillimit dhe përdoruesit përfundimtarë që të përfitojnë më mirë nga bazat e të dhënave të Oracle.

Nga pikëpamja organizative, përdorimi i bazës së të dhënave autonome mund të zvogëlojë nevojën për punë njerëzore në ekipet e menaxhimit te të dhënave të Oracle, ndonëse Oracle pret që softueri autonom të ndryshojë punët e DBA-ve në vend që të eliminojë ato në mënyrë të drejtpërdrejtë në shumicën e rasteve.

Teknologjia gjithashtu mund të minimizojë humbjen e të dhënave dhe gabimet njerëzore në bazat e të dhënave të Oracle, ndërkohë që zvogëlohet ndjeshëm në jo-produktimin e planifikuar dhe të paplanifikuar.

Baza e të dhënave autonome Oracle shkon në platformën hardware të Exadata të kompanisë dhe mund të përdoret ose në Cloud Oracle ose nëpërmjet Cloud në Customer, një shërbim që vendos sisteme të bazuara në teknologjitë cloud të Oracle në qendrat lokale te të dhënave.

 

Zero-ditor – nënkupton një kërcënim të panjohur më parë.

Print
1710 Vlerëso artikullin:
5.0
Ragip Avdijaj
Kategoria: Blog, Teknologji

x