X
GO

Kurset

Kërko Kurse

Si të përdorim VLOOKUP dhe Drop Listën në Excel

Autori: A Selimi

Në Excel,  funksioni VLOOKUP, në kombinim me listat “drop down”, na mundëson të minimizojmë deri në eliminim, gabimet gjatë regjistrimit te të dhënave.

Funksioni VLOOKUP mund të bëhet shumë interaktiv dhe shumë më i fuqishëm nëse aplikohet së bashku me validimin e të dhënave (tek menytë/listat “drop-down”). Kështu që sa herë ju të zgjidhni një artikull nga lista në Excel, VLOOKUP do ta kërkojë artikullin tek tabela referente dhe do ta plotësojë rreshtin me të dhënat përkatëse. 

RSS