X
GO

Kurset

Kërko Kurse

Si të përdorim VLOOKUP dhe Drop Listën në Excel

Autori: A Selimi

Në Excel,  funksioni VLOOKUP, në kombinim me listat “drop down”, na mundëson të minimizojmë deri në eliminim, gabimet gjatë regjistrimit te të dhënave.

Funksioni VLOOKUP mund të bëhet shumë interaktiv dhe shumë më i fuqishëm nëse aplikohet së bashku me validimin e të dhënave (tek menytë/listat “drop-down”). Kështu që sa herë ju të zgjidhni një artikull nga lista në Excel, VLOOKUP do ta kërkojë artikullin tek tabela referente dhe do ta plotësojë rreshtin me të dhënat përkatëse. 

Drejtshkrimi i gjuhës shqipe në kompjuter

Autori: Rrustem Loshi

Në këtë video-trajnim mund të shihni se si mund ta instaloni programin për drejtshkrimin e gjuhës Shqipe për paketën softuerike të Microsoft-it – Office. Ne këtë do ta instalojmë në Office 2013 mirëpo do të tregojmë edhe mënyrën se si bëhet instalimi edhe për versionet e tjera të kësaj pakete.

Windows 10 - Bashkimi i dy particioneve të diskut në një

Autori: Rrustem Loshi

Në këtë video-trajnim kemi paraqitur mënyrën e rregullimit të particioneve të diskut të cilin e kemi instaluar më herët. Fillimisht do ta fshijmë particionin ku ka qenë i instaluar sistemi operativ, pra diskun “C”, duke krijuar kështu një hapësirë të lirë dhe më pas atë hapësirë do t’ia shtojmë particionit “D” ku aktualisht i kemi shënimet.

Instalimi i një disku ssd në një llaptop

Autori: Rrustem Loshi

Në këtë video mund të shihni si instalohet një disk SSD në një llaptop, duke e mbajtuar diskun HDD që e kemi pasur në shfrytëzim më herët.
Për këtë kemi përdorë një CD-ROM Caddy për instalimin e HDD-s në vend të DVD-ROM dhe një konverter që na ka mundësuar ta instalojmë SSD-n në vend të HDD-s.

RSS
12