X
GO

Kurset

Kërko Kurse

Subnetimi i IP adresave të klasës C

Subnetimi ëshë një teknikë e ndarjes së një pjese të bitave nga pjesa e hostit, të një IP adrese, për krijimin e disa rrjeta më të vogëla apo nën-rrjetave nga adresa e rrjetës tonë. Kjo ka përdorim të gjërë dhe na futet në punë në qoftëse ne dëshirojmë të ndajmë rrjetën tonë p.sh. në bazë organizative - Drejtoria; Administrata; Shitja etj, apo në bazë teknike - Serverat DC; SQL Databazat; ORACLE Databazat; Zhvilluesit etj. Për të kryer një subnetim, ne fillimisht duhet të shënojmë IP adresën në formë binare, e pastaj të kryejmë subnetimin. Pas kësaj ne numrin binar të subnetit e shënojmë ne formë decimale dhe ashtu i konfigurojme në pajisjet tona. 

Print
2439 Vlerëso artikullin:
5.0

x